SØKEROPTIMALISERING (VELDIG) KORT FORTALT

Søkeroptimalisering handler om å vite hva leserne vil ha- og gi dem det. Det hele starter med ett enkelt søk.

Hvordan skriver man søkeroptimaliserte tekster? Det kan sammenlignes med å lage en snømann. For å få en snøball til å rulle trengs hovedsakelig tre ting: arbeidsmoral, teknikk og snø. Det samme gjelder søkeroptimalisering. Teknikken er i bunn og grunn enkel å mestre for de fleste, men det er bare de som legger ned tid og arbeid som oppnår resultater. Tekstutvikling i SEO-sammenheng handler om å utnytte de ressursene vi har til å gjøre konkrete tiltak for å oppnå mer synlighet på søkemotorer og dermed få flere lesere og større trafikk til den publiserte teksten.

Den første snøballen behøver ikke være verken stor eller vanskelig å få til, men er allikevel grunnlaget for snømannen. Grunnlaget for SEO er heller ikke komplisert: bestem hvem målgruppen for teksten er. Ved å bli kjent med markedet og hele tiden holde deg oppdatert kan du lettere gi leserne det de vil ha, både den dag i dag og i framtiden.

Akkurat som at snøballen blir større jo mer man ruller den, vil teksten bli mer søkeroptimalisert jo flere tiltak man gjør. Hovedpoenget med SEO er å kunne gi leserne svar på akkurat det de har søkt etter på ulike søkemotorer gjennom blant annet bruk av nøkkelord. Kort fortalt baserer søkemotorer seg på bruken av nøkkelord for å rangere relevansen til en spesifikk tekst. Benytt derfor nøkkelordene både i URL’en, tittelen, teksten og metadata. Dette betyr derimot ikke at nøkkelordene skal brukes i hytt og pine, bruk ordene hvor det er naturlig. En tommelfingerregel er at teksten alltid skal være skrevet for mennesker, ikke søkemotorer. Husk at jo mer spesifikke dine nøkkelord er, jo mindre konkurranse får du i søkeresultatene og du vil derfor mest sannsynlig bli rangert høyere på søkemotorer. Nettopp derfor er det viktig å ha en klar tanke om hvem som er målgruppen og hva den ønsker slik at du ikke bare oppnår mange klikk, men også riktige klikk. 

Hvordan vite hva slags nøkkelord som genererer flest klikk? Test og eksperimenter, gjør feil og lær av dem. Du kan også ta hjelp av ulike programmer fra store søkemotorer.

Vi har nå laget de første to delene av snømannen. Til den tredje snøballen skal vi gjennomføre effektive tiltak innen linking for å øke søkeroptimaliseringen av vår tekst. Det første du må finne ut er om teksten er synlig for de såkalte "edderkoppene" som jobber seg gjennom et webområde. Det hjelper nemlig ikke hvor mange søkbare ord du bruker i teksten dersom edderkoppene ikke har tilgang til siden teksten er publisert på. Hold deg derfor til enkle HTML linker og unngå at leseren eller søkerrobotene må logge inn for å få tilgang til teksten din. Deretter er det viktig å tenke på omdømme: ved å skape kvalitativt innhold og publisitet vil lesere og websider dele din tekst videre. 

Nå gjenstår det bare å pynte den ferdige snømannen med en gulrotnese og flosshatt. Gå gjennom teksten du har skrevet og svar på følgende spørsmål: er den interessant og godt skrevet? Er den relevant? Og svarer den på leserens spørsmål i henhold til nøkkelordet det ble søkt på? Ved å produsere tekster som oppfyller disse kravene, får du tilbakevendende besøkere som i sin tur sprer din tekst videre slik at du også får høyere plasseringer på søkemotorer og dermed flere klikk.